თქვენი კონფიდენციალურობის დაცვა მნიშვნელოვანია

შპს გეოლატექსი მდებარეობა:

შპს გეოლატექსი

30.დ.თავდადებული.თბილისი

თბილისი, საქართველო 0131

+995 598 747 707

შპს Geolatex-ის პოლიტიკაა პატივი სცეს თქვენს კონფიდენციალურობას ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება შევაგროვოთ ჩვენი ვებსაიტის მუშაობისას. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება geolatex.com/-ზე (შემდგომში „ჩვენ“, „ჩვენ“ ან „geolatex.com/“). geolatex.com . წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ მომსახურების პირობებთან ერთად, განსაზღვრავს ზოგად წესებსა და პოლიტიკას, რომლებიც არეგულირებს თქვენს მიერ ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებას.

ჩვენი ვებსაიტის მონახულებისას თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, შეიძლება დაგჭირდეთ დაეთანხმოთ მომსახურების დამატებით პირობებს.

 1. საიტის ვიზიტორები

ვებსაიტების უმეტესობის ოპერატორების მსგავსად, GEOLATEX LLC აგროვებს არაპიროვნულ იდენტიფიკაციას ისეთი ტიპის ინფორმაციას, როგორსაც ვებ-ბრაუზერები და სერვერები ჩვეულებრივ აწვდიან, როგორიცაა ბრაუზერის ტიპი, ენის უპირატესობა, მითითების საიტი და თითოეული ვიზიტორის მოთხოვნის თარიღი და დრო. შპს GEOLATEX-ს მიზანია შეაგროვოს არაპერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, უკეთ გაიგოს, თუ როგორ იყენებენ შპს GEOLATEX -ს ვიზიტორები მის ვებსაიტს. დროდადრო, შპს GEOLATEX -ს შეუძლია გაავრცელოს არაპიროვნული იდენტიფიკაციის ინფორმაცია მთლიანობაში, მაგ., ანგარიშის გამოქვეყნებით მისი ვებგვერდის გამოყენების ტენდენციების შესახებ.

GEOLATEX LLC ასევე აგროვებს პოტენციურად პერსონალური იდენტიფიკაციის ინფორმაციას, როგორიცაა ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართები შესული მომხმარებლებისთვის და მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ტოვებენ კომენტარს GEOLATEX.COM ბლოგის პოსტებზე. შპს GEOLATEX აქვეყნებს მხოლოდ შესული მომხმარებლისა და კომენტატორის IP მისამართებს იმავე გარემოებებში, რომლებსაც იყენებს და ავრცელებს პერსონალურ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, როგორც აღწერილია ქვემოთ.

 1. პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია

შპს GEOLATEX -ის ვებსაიტების ზოგიერთი ვიზიტორი ირჩევს შპს GEOLATEX -თან ურთიერთობას ისე, რომ მოითხოვს შპს GEOLATEX -ს პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის შეგროვებას. ინფორმაციის რაოდენობა და ტიპი, რომელსაც შპს GEOLATEX აგროვებს, დამოკიდებულია ურთიერთქმედების ბუნებაზე. მაგალითად, ჩვენ ვთხოვთ ვიზიტორებს, რომლებიც ტოვებენ კომენტარს geolatex.com/-ზე, მოგვაწოდონ მომხმარებლის სახელი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი. geolatex to provide a username and email address.

 1. უსაფრთხოება

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით გადაცემის არც ერთი მეთოდი ან ელექტრონული შენახვის მეთოდი არ არის 100% უსაფრთხო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ გამოვიყენოთ კომერციულად მისაღები საშუალებები თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დასაცავად, ჩვენ არ შეგვიძლია მისი აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტია.

 1. რეკლამები

ჩვენს ვებ-გვერდზე გამოჩენილი რეკლამები შეიძლება მიეწოდოს მომხმარებლებს სარეკლამო პარტნიორების მიერ, რომლებსაც შეუძლიათ დააყენონ ქუქიები. ეს ქუქიები საშუალებას აძლევს სარეკლამო სერვერს ამოიცნოს თქვენი კომპიუტერი ყოველ ჯერზე, როცა გამოგიგზავნით ონლაინ რეკლამას თქვენს ან თქვენს კომპიუტერზე მოსარგებლე სხვათა შესახებ ინფორმაციის შედგენის მიზნით. ეს ინფორმაცია საშუალებას აძლევს სარეკლამო ქსელებს, სხვა საკითხებთან ერთად, მიაწოდონ მიზანმიმართული რეკლამა, რომელიც, მათი აზრით, ყველაზე საინტერესო იქნება თქვენთვის. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მოიცავს შპს GEOLATEX-ს მიერ ქუქიების გამოყენებას და არ ფარავს ქუქიების გამოყენებას რომელიმე რეკლამის განმთავსებლის მიერ.

 1. ბმულები გარე საიტებზე

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს გარე საიტებზე, რომლებსაც ჩვენ არ ვმართავთ. თუ დააწკაპუნებთ მესამე მხარის ბმულზე, თქვენ გადამისამართდებით ამ მესამე მხარის საიტზე. ჩვენ მკაცრად გირჩევთ, გადახედოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და მომსახურების პირობებს ყველა საიტის, რომელსაც თქვენ ეწვიეთ.

ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე მხარის საიტების, პროდუქტებისა თუ სერვისების შინაარსზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან პრაქტიკაზე

 1. შპს GEOLATEX იყენებს Google AdWords- რემარკეტინგისთვის

GEOLATEX LLC იყენებს რემარკეტინგის სერვისებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე (მათ შორის Google) ჩვენი საიტის წინა ვიზიტორებისთვის რეკლამირებისთვის. ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ჩვენ ვაკეთებთ რეკლამას წინა ვიზიტორებს, რომლებმაც არ დაასრულეს დავალება ჩვენს საიტზე, მაგალითად, გამოვიყენოთ საკონტაქტო ფორმა მოთხოვნის გასაკეთებლად. ეს შეიძლება იყოს რეკლამის სახით Google ძიების შედეგების გვერდზე, ან საიტი Google Display Network-ში. მესამე მხარის გამყიდველები, მათ შორის Google, იყენებენ ქუქი-ჩანაწერებს რეკლამების მოსაწოდებლად, ვიღაცის წარსულ ვიზიტებზე დაყრდნობით. რა თქმა უნდა, შეგროვებული ნებისმიერი მონაცემი გამოყენებული იქნება ჩვენი საკუთარი კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და Google-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ პრეფერენციები, თუ როგორ გიცხადებთ Google რეკლამას Google Ad Preferences გვერდის გამოყენებით და თუ გსურთ, შეგიძლიათ უარი თქვათ ინტერესზე დაფუძნებულ რეკლამაზე მთლიანად ქუქიების პარამეტრებით ან მუდმივად ბრაუზერის დანამატის გამოყენებით.

 1. გარკვეული პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის დაცვა

შპს GEOLATEX გაუმჟღავნებს პოტენციურად პერსონალურ საიდენტიფიკაციო და პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას მხოლოდ მის თანამშრომლებს, კონტრაქტორებს და შვილობილი ორგანიზაციებს, რომლებმაც (i) უნდა იცოდნენ ეს ინფორმაცია შპს GEOLATEX -ს სახელით დამუშავებისთვის ან შპს GEOLATEX -ს ვებსაიტზე ხელმისაწვდომი სერვისების უზრუნველსაყოფად. , და (ii) რომლებიც შეთანხმდნენ არ გაამჟღავნონ ის სხვებისთვის. ზოგიერთი თანამშრომელი, კონტრაქტორი და შვილობილი ორგანიზაცია შეიძლება მდებარეობდეს თქვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; შპს GEOLATEX -ს ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ამ ინფორმაციის გადაცემას მათთვის. შპს GEOLATEX არ იქირავებს და არ მიყიდის პოტენციურად პერსონალურ საიდენტიფიკაციო და პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას ვინმეს. გარდა მისი თანამშრომლების, კონტრაქტორებისა და შვილობილი ორგანიზაციებისა, როგორც ზემოთ იყო აღწერილი, შპს GEOLATEX ავრცელებს პოტენციურად პირად საიდენტიფიკაციო და პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას მხოლოდ გამოძახების, სასამართლოს ბრძანების ან სხვა სამთავრობო მოთხოვნის საპასუხოდ, ან როდესაც GEOLATEX LLC კეთილსინდისიერად თვლის, რომ გამჟღავნება გონივრულად აუცილებელია შპს GEOLATEX -ის, მესამე მხარის ან ზოგადად საზოგადოების საკუთრების ან უფლებების დასაცავად.

თუ თქვენ ხართ GEOLATEX -ის რეგისტრირებული მომხმარებელი და მოგაწოდეთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი, შპს GEOLATEX შეიძლება დროდადრო გამოგიგზავნოთ ელ.წერილი, რათა მოგაწოდოთ ახალი ფუნქციების შესახებ, მოითხოვოს თქვენი გამოხმაურება, ან უბრალოდ გაცნობოთ რა არის. მიმდინარეობს შპს GEOLATEX და ჩვენი პროდუქტები. ჩვენ პირველ რიგში ვიყენებთ ჩვენს ბლოგს ამ ტიპის ინფორმაციის გადასაცემად, ამიტომ ველით, რომ ამ ტიპის ელ.წერილი მინიმუმამდე შევინარჩუნებთ. თუ თქვენ გამოგვიგზავნით მოთხოვნას (მაგალითად, მხარდაჭერის ელ. ფოსტით ან ჩვენი გამოხმაურების ერთ-ერთი მექანიზმის საშუალებით), ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გამოვაქვეყნოთ ის, რათა დაგვეხმაროთ თქვენი მოთხოვნის გარკვევაში ან პასუხის გაცემაში, ან დაგვეხმაროთ სხვა მომხმარებლების მხარდაჭერაში. შპს GEOLATEX იღებს ყველა ზომას, რაც გონივრულად არის საჭირო, რათა დაიცვას პოტენციურად პერსონალური იდენტიფიკაციისა და პერსონალური იდენტიფიკაციის ინფორმაციის არასანქცირებული წვდომა, გამოყენება, შეცვლა ან განადგურება.

 1. აგრეგირებული სტატისტიკა

შპს GEOLATEX -ს შეუძლია შეაგროვოს სტატისტიკა მის ვებსაიტზე ვიზიტორთა ქცევის შესახებ. შპს GEOLATEX -ს შეუძლია ეს ინფორმაცია საჯაროდ გამოაქვეყნოს ან მიაწოდოს სხვებს. თუმცა, შპს GEOLATEX არ ავრცელებს თქვენს პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას.

 1. შვილობილი კომპანიის გამჟღავნება

ეს საიტი იყენებს შვილობილი ბმულებს და იღებს საკომისიოს გარკვეული ბმულებიდან. ეს არ იმოქმედებს თქვენს შესყიდვებზე ან ფასზე, რომლის გადახდაც შეგიძლიათ.

 1. ნამცხვრები (ქუქიები)

თქვენი ონლაინ გამოცდილების გასამდიდრებლად და სრულყოფისთვის, შპს GEOLATEX იყენებს „ქუქის“, მსგავს ტექნოლოგიებსა და სერვისებს, რომლებიც მოწოდებულია სხვების მიერ, რათა აჩვენოს პერსონალიზებული შინაარსი, შესაბამისი რეკლამა და შეინახოს თქვენი პრეფერენციები თქვენს კომპიუტერში.

ქუქი არის ინფორმაციის სტრიქონი, რომელსაც ვებსაიტი ინახავს ვიზიტორის კომპიუტერში და რომელსაც ვიზიტორის ბრაუზერი აწვდის ვებსაიტს ყოველ ჯერზე, როცა სტუმარი ბრუნდება. GEOLATEX LLC იყენებს ქუქიებს, რათა დაეხმაროს GEOLATEX LLC-ს იდენტიფიცირება და თვალყური ადევნოს ვიზიტორების, მათ მიერ GEOLATEX გამოყენებას და ვებსაიტზე წვდომის პრეფერენციებს. GEOLATEX LLC-ის ვიზიტორებმა, რომლებსაც არ სურთ თავიანთ კომპიუტერებზე ქუქი-ფაილების განთავსება, უნდა დააყენონ ბრაუზერები, რათა უარი თქვან ქუქი-ფაილებებზე შპს GEOLATEX -ს ვებგვერდების გამოყენებამდე, იმ ნაკლოვანებით, რომ GEOLATEX LLC-ის ვებსაიტების ზოგიერთი ფუნქცია შეიძლება არ ფუნქციონირდეს გამართულად ქუქიების დახმარების გარეშე. ჩვენს ვებსაიტზე ნავიგაციის გაგრძელებით თქვენი ქუქიების პარამეტრების შეცვლის გარეშე, თქვენ ადასტურებთ და ეთანხმებით GEOLATEX LLC-ის მიერ ქუქიების გამოყენებას.

 1. ელექტრონული კომერცია

მათ, ვინც შპს GEOLATEX -სთან ახორციელებს ტრანზაქციებს – შპს GEOLATEX -ს სერვისების ან პროდუქტების შეძენით, სთხოვენ მიაწოდონ დამატებითი ინფორმაცია, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, პერსონალური და ფინანსური ინფორმაციის მოთხოვნა.

 1. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ცვლილებები

მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილებების უმეტესობა, სავარაუდოდ, უმნიშვნელო იქნება, შპს GEOLATEX -ს შეუძლია დროდადრო შეცვალოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და GEOLATEX LLC-ის შეხედულებისამებრ. შპს GEOLATEX მოუწოდებს ვიზიტორებს, ხშირად შეამოწმონ ეს გვერდი მის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილებისთვის. თქვენ განაგრძობთ ამ საიტის გამოყენებას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ნებისმიერი ცვლილების შემდეგ, წარმოადგენს თქვენ მიერ ასეთ ცვლილებას